Jätevesien käsittelyvaihtoehdot käytännössä (Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan):

Käymäläjätevedet/kaikki jätevedet
- Pienpuhdistamo
- Kolmiosastoinen sakokaivo + suodatuskenttä
- Umpitankki + harmaiden vesien käsittely

Harmaiden vesien käsittely
- Kaksiosastoinen sakokaivo ja suodatuskenttä
- Harmaavesisuodatin

Vähäinen määrä vettä
Esim. kannettu vesi
- Imeytys maaperään (esim. kivipesän kautta)

Mitä laki vaatii haja-asutuksen jätevesihuollolta?

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevesihuollon on täytettävä ns. hajajätevesiasetuksen (209/2011) mukaiset puhdistustehovaatimukset 10. maaliskuuta 2016 mennessä.Asetuksen mukaan kuormituksen on vähennyttävä:
BOD: 80 %
P: 70 %
N: 30 %
verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön uudisrakentamisen yhteydessä tai rakennettaessa vesikäymälää olemassa olevaan rakennukseen. Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka on säilytettävä kiinteistöllä + huoltokirjanpito.

Sijoittelussa huomioitava kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (8.3 §) mukaiset vähimmäissuojaetäisyydet.

Lisäksi

Ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön uudisrakentamisen yhteydessä tai rakennettaessa vesikäymälää olemassa olevaan rakennukseen.

Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka on säilytettävä kiinteistöllä + huoltokirjanpito. Sijoittelussa huomioitava kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (8.3 §) mukaiset vähimmäissuojaetäisydet

Suositeltavaa on tehdä huoltosopimus alan yrityksen kanssa!

Mitoitus

Mitoitetaan syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihteluiden perusteella:

Asuinkiinteistöt
- huoneistoala (m2)/30
- vähintään 5

Majoituspalvelurakennukset
- majoituspaikkojen enimmäismäärä

Ravitsemuspalvelurakennukset
- asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettuna kolmella

Majoitus- ja ravitsemuspalvelurakennukset
- majoituspaikkojen enimmäismäärä + asiakaspaikkojen enimmäismäärä jaettuna kolmella

Karjatilojen maitohuoneet ja pienimuotoinen elinkeinotoiminta
- kuormituksen tulee perustua tutkimuksiin tai muuhun luotettavaan tietoon

Saostussäiliöiden tyhjennysvelvollisuus

Saostussäiliöt, umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt, joihin johdetaan käymäläjätevesiä, tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vapaa-ajan asuinkiinteistöjen tai muiden vähäisessä käytössä olevien rakennusten umpi- ja saostussäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Saostussäiliöt, joihin johdetaan ainoastaan pesuvesiä, tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa.

Vanhaa ei välttämättä tarvitse uusia

Esimerkki: kiinteistöllä on kaksi vanhaa saostuskaivoa ja suodatinkentän. Kunto tarkistettava. Saattaa riittää kolmannen saostuskaivon asentaminen ja suodatinkentän kunnostus. Suodatinkenttä voi olla maasuodatin tai tehdasvalmisteinen pakettisuodatin.

Ylimitoitettuja saostuskaivoja voidaan myös jakaa useampaan lohkoon. Suunnittelussa on hyvä olla apuna LVI-alan ammattilainen!

Lisäksi on suositeltavaa asentaa esim. keittiön lavuaarin alle kemikalointiyksikkö, joka annostelee viemäriin automaattisesti fosforia saostavaa kemikaalia.

Haja-asutuksen jätevesiratkaisulta vaadittavat luvat

Uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä jätevesijärjestelmä:

1) Poikkeuslupa (loma- ja asuinrakennus tai käyttötarkoituksen muuttaminen sellaiseksi) + selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä + asemapiirros

2) Rakennuslupa + selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä + asemapiirros

Vanhan rakennuksen jätevesijärjestelmää uudistettaessa:

1) Toimenpidelupa + selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä + asemapiirros

Lisäksi rakennusvalvonta edellyttää, että uutta jätevesijärjestelmää koskevat LVI-suunnitelmat on laatinut alan ammattilainen

Kaikki lupapaperit toimitetaan rakennusvalvontaan. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon rakennusvalvonnalle www.turku.fi/rakennusvalvonta (oikealla Rakentamisen lomakkeita ja ohjeita)

Pekka Salminen

Lisätietoja: www.valonia.fi

Luvat ja lomakkeet: www.turku.fi/rakennusvalvonta (oikealla Rakentamisen lomakkeita ja ohjeita)

Etsi

Website Security Test