Ruissalon nimikkokasvit: Metsätammi, Quercus robur | Japaninmagnolia, Magnolia kobus ’Mustila’ | Valkovuokko, Anemone nemorosa

Ajatus kaupunginosien nimikkokasveista syntyi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden pihakilpailun yhteydessä. Sen esitti rakennusneuvos Raimo Narjus, pihakilpailuraadin puheenjohtaja. Pihakilpailussa Turulle oli jo lanseerattu kulttuuripääkaupungin tunnuskukka, Turku-tulppaani. Kaupunginosien nimikkokasvit ovat jatkoa tälle ajatukselle.

Kaksi vuotta myöhemmin ajatus otettiin esiin ja perustettiin työryhmä, taustajärjestöinä Turkuseura, Turun Pientalojen Keskusjärjestö ja Turun kaupunki. Projektin tavoitteena oli löytää jokaiselle kaupunginosalle tai asuinalueelle ominainen puu, pensas ja perenna.

Nimikkokasvi on

- joko kasvi, jota alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt istuttavat omiin pihoihinsa ja kaupunki mahdollisuuksien mukaan puistoihin ja muille julkisille alueille, tai

- vanha, alueen historiaan liittyvä kasvi, jonka selviytymistä vaalitaan alueella.

Ehdotuksia pyydettiin sekä kaupunginosaseuroilta ja omakotiyhdistyksiltä että yksityisiltä asukkailta. Yleisö sai myös esittää nimikkokasveja Piha & Puutarha -messuilla. Asukasyhdistykset saivat yleisöltä pyöreästi arvioituna parisataa ehdotusta. Nimikkokasvityöryhmälle päätyi yhdistysten kautta sekä yksityisiltä ihmisiltä yhteensä 91 eri nimikkokasviehdotusta.

Työryhmä kävi läpi ehdotukset ja laati pohjan nimikkokasviluettelolle. Listaa täydennettiin, jotta oma nimikkopuu, -pensas ja -perenna saataisiin myös niille alueille, joille ei tullut ehdotuksia. Valinnoissa lähtökohtana pidettiin yhdistyksiltä saapuneita ehdotuksia sekä myös yksityisten ihmisten ehdottamia kasveja. Erityistä painoa annettiin hyville perusteluille.

Joissakin kohdissa työryhmä on harkitusti vaihtanut ehdotetun kasvin toiseen. Ratkaisuissa nojattiin paljolti työryhmän jäsenen, puutarhaneuvos Arno Kasvin ja asiantuntijaksi kutsutun arboristi Robert Rainion näkemyksiin. Heikosti alueella menestyvä tai rikkaruohon tavoin leviävä kasvi on vaihdettu paremmin pihakasviksi sopivaksi. Raati suosi myös vaihtelua, jotta sama kasvi ei olisi kovin monen alueen nimikko. Tilalle valittiin hyvin menestyviä lajikkeita, jotka sopivat alueiden nykyiseen kasvistoon. Keskustelua aiheuttivat myös luonnonkasvit, jotka eivät sovellu istutettaviksi pihoihin. Rauhoitettuja kasveja ei saa siirtää kasvupaikaltaan. Myöskään hallitsemattomasti leviäviä kasveja ei pidä istuttaa puutarhaan.

Kasviluettelossa on liitetty saman kaupunginosan lähekkäisiä asuinalueita yhteen. Listattuja alueita ei ole tarkoitus pitää tiukkarajaisina vaan luettelon tarkoitus on olla ohjeellinen ja joustava. Hanke päätettiin jättää avoimeksi prosessiksi, johon voi tehdä muutoksia ja lisäyksiä. Ehdotuksia nimikkokasveista voi edelleen lähettää Turkuseuralle ja Turun Pientalojen Keskusjärjestölle.

http://www.turkuseura.fi

Etsi

Website Security Test