Turun kansallinen kaupunkipuisto on kaupungin viher- ja virkistysverkoston arvokkainta ydinaluetta, noin 15 km Airistolta Kuralan elävän historian kylään saakka. Puiston ytimenä ovat Aurajokimiljöö ja Ruissalon saari. Kaupunkipuistoon kuuluvat keskustan puistot, kukkulapuistot, Aurakadun kaupunkimaisema sekä Kupittaan historiallinen puisto ja ruotsalaistaloalue. Puistokatu yhdistää puiston Mikaelinkirkkoon, Mannerheiminpuistoon ja Portsan kaupunginosaan.

Mikä on kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien verkosto, joka kattaa kaupunkikulttuurin ja -luonnon kannalta oleellisimmat kohteet. Kaupunkikeskustaan ulottuvaan ekologiseen viherkäytävään liittyvät kaupunkipuistossa useat valtakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet ja merkittävät julkiset tilat. Puistoalueen kehittämistä ja arvojen säilyttämistä varten on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Turun kansallinen kaupunkipuisto on Suomen kuudes kansallinen kaupunkipuisto. Aiemmat kaupunkipuistot on perustettu Hämeenlinnaan, Heinolaan, Poriin, Hankoon ja Porvooseen. Kaupunkipuiston perustavat Ympäristöministeriö ja kaupunki yhdessä. Kansallisen kaupunkipuiston tarkoitus määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöministeriö on asettanut kaupunkipuistoille neljä vaadittavaa kriteeriä: 1) Sisältö, 2) laajuus ja eheys, 3) Ekologisuus ja jatkuvuus, 4) Kaupunkikeskeisyys.

Pinta-ala n. 2 200 ha
Maa-alueita n. 1 260 ha
Vesialuita n. 940 ha
Luonnonsuojelualueita n. 895 ha

Asemakaavalla suojeltuja
- rakennuksia 271
- kortteleita 32

Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita
- maisema-alueita 2
- rakennettuja kulttuuriympäristöjä 18

MRL: Kansalliset kaupunkipuistot

Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa, kun halutaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot.

Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan liittää alueita, jotka on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston kannalta sopivaan käyttöön. Alueiden on oltava ensisijaisesti julkisyhteisön omistamia.

Mari Helin
ylläpitopäällikkö, Turun kaupunki

kaupunkipuisto 

Etsi

Website Security Test